Week1


สัปดาห์ที่ 1
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อ
- กล้ามเนื้อมัดเล็ก(กล้ามเนื้อมือ)
- ประสานสัมพันธ์มือกับตา

กิจกรรม: ถอด.พับ.ติด
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวของนิ้วมหัสจรรย์
- ครูใช้ถามกระตุ้นคิด “นิ้วมือของเรามีประโยชน์อย่างไร”
- ครูแนะนำกินกรรม “ ถอด.พับ.ติด.”
- ครูให้นักเรียนแกะกระดุมเสื้อของตนเองทีละเม็ด โดยครูจะอธิบายไปทีละขั้นตอน 
- ครูให้นักเรียนทุกคนถอดเสื้อ จากนั้นให้วางลงกับพื้นแล้วพับให้เรียบร้อย
- ครูให้นักเรียนใส่เสื้อ พร้อมติดกระดุมด้วยตนเอง

ขั้นสรุป : ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เสื้อนักเรียน


อังคาร

- กำกับสติ
- ขอบคุณ


กิจกรรม: พวงมาลัยขอบคุณ
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราววันแม่ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษทิชชูจำนวน 6 แผ่น ดินสอนสี 2 แท่ง กาว 1 ฝาขวดน้ำ และกระดาษสีฟ้าขนาด A4  1 แผ่น ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำกระดาษทิชชูมาม้วนใส่ดินสอสีทีละข้างของทั้งสองฝังจนดินสอสีชิดกันทั้งสองแท่ง จากนั้นนักเรียนใช้มือรูดให้กระดาษทิชชูหลุดจากดินสอสี ทำไปจนครบ 6 ชิ้น แล้วนำมาต่อเป็นรูปพวงมาลัยขอบคุณคนที่เรารัก
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดว่าจะนำพวงมาลัยขอบคุณไปมอบให้กับใคร เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษทิชชู
- กาว
- สีดินสอ
- กระดาษ
A4พุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ภาพวาดจากเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สิ่งมีชีวิตในทะเล” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษA4 จำนวน 1 แผ่น และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพตามนิทานที่ได้ยินจากนิทาน
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4ศุกร์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ต่อเติมรูปร่างเรขาคณิต
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สามเหลี่ยมผจญภัย” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนกับอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษA4 จำนวน 1 แผ่นที่มีรูร่างเรขาคณิตอยู่ 1 รูป และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปร่างเรขคณิตตามจินตนาการหนึ่งรูป
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น