week8


  
สัปดาห์ที่        8
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

พวงมาลัย
ร้อยรัก
- กำกับสติ
- จดจ่อ
-มือและตาประสานสัมพันธ์กันขั้นเตรียม :
- Body san โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีดวงตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์มาให้เด็กๆ ดู และแนะนำกิจกรรม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีสีอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูส่งตะกร้าถ้วยใส่อุปกรณ์ให้หยิบคนละ 1 ถ้วย แล้วว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง
- ครูส่งอุปกรณ์ทีละฝั่ง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม ครูทำให้เด็กดูก่อนทุกครั้ง
- เมื่อส่งครบแล้ว ครูให้นักเรียนทุกคนใช้มือที่แข็งแรงหยิบเชือกขึ้นมาเพื่อที่จะร้อยพวงมาลัยให้คนที่เรารัก
- เมื่อทุกคนร้อยเสร็จครูเชิญนำมาว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง
- ครูถามความครูสึกเด็กทุกคน จะมอบสิ่งนี้ให้กับใคร / เพราะอะไร
- ครูเชิญมอนิเตอร์บริการเก็บอุปกรณ์ให้เพื่อน
ขั้นสรุปครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดให้หัวใจชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- หลอด
-เชือกไหมพรม
กระดาษสีรูปดอกไม้

อังคาร

แปลงร่างเส้นโฟม
-จินตนาการ
-สื่อสาร
-มีสติ
ขั้นเตรียม: ครูเตรียม : Body Scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าราวเกี่ยวกับพี่หอยทาก  น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่    ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีดวงตาวิเศษเขาจะมองเห็นในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูนำอุปกรณ์ออกมาโชว์ให้นักเรียนดู พร้อมใช้คำถามกระตุ้นความคิด  “นักเรียนเห็นอะไร / เคยเห็นที่ไหน คล้ายอะไรได้บ้าง / เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง” ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูจะส่งอุปกรณ์ฝั่งที่พร้อม ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนส่งทุกครั้ง แล้วครูจึงส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่ง
- เมื่อส่งอุปกรณ์เสร็จครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดอีกครั้ง
- ครูและนักเรียนลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน
-ครูเชิญมอนิเตอร์และผู้ช่วยมอนิเตอร์ช่วยบริการเก็บอุปกรณ์ เพื่อนๆ
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดให้หัวใจชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เส้นโฟม

พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
ขั้นสรุป   :  ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

พฤหัสบดี

ไดโนเสาร์เพื่อนรัก
- พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
- จดจอ
-มีสติขั้นเตรียม: : Body Scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าราวเกี่ยวกับพี่ไดโนเสาร์ น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีดวงตาวิเศษเขาจะมองเห็นในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำอุปกรณ์ออกมาโชว์ให้นักเรียนดู พร้อมใช้คำถามกระตุ้นความคิด  “นักเรียนเห็นอะไร / เคยเห็นที่ไหน คล้ายอะไรได้บ้าง / เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง” ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูจะส่งอุปกรณ์ฝั่งที่พร้อม ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนส่งทุกครั้ง แล้วครูจึงส่งอุปกรณ์พร้อมกันทั้งสองฝั่ง
- เมื่อส่งอุปกรณ์เสร็จครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดอีกครั้ง
- ครูและนักเรียนลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน
-ครูเชิญมอนิเตอร์และผู้ช่วยมอนิเตอร์ช่วยบริการเก็บอุปกรณ์ เพื่อนๆ
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดให้หัวใจชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษสี
- ไม้ไอศกรีม
- กาว


ศุกร์

คำอธิฐานจากดอกไม้
- เชื่อมโยงเรื่องราว
- การนับจำนวน
- สมาธิจดจ่อ
- ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม: Body scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อนจะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน จากนั้นครูจะเล่านิทานเรื่อง  ลูกเป็ดขี้เหร่ ”  เมื่อครูเล่าจบ ครูนับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็น
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำกิจกรรมและอุปกรณ์ ใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหน  คนน่ารักจะยกมือตอบครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
 - ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน อย่างตั้งใจ
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์จากเพื่อนๆแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ถ้วยใส่ดอกไม้

ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น