Week7

     

กิจกรรมจิตศึกษา

สัปดาห์ที่ 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

ร้อยลูกปัด
- จดจ่อ
- สมาธิ
-จินตนาการ


กิจกรรมร้อยลูกปัด
ขั้นเตรียม
โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง   และน้องคนไหนที่มีดวงตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูแจกอุปกรณ์  ลวด  ลูกปัด 10 ลูก
นักเรียนดัดลวดเป็นวงกลม  แล้วร้อยลูกปัด
- นักเรียนร้อยลูกปัดเป็นกำไรแขน
ขั้นสรุป :  ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดให้หัวใจชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
-เพลงสปา
ลวด
ลูกปัด
ถ้วยกระดาษใส่ลูกปัด

อังคาร

ตัวเลขหรรษา

- การสังเกต
- การสื่อสาร
- ทักษะการนับ
- การแยกประเภท
ขั้นเตรียม โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกบเพื่อส่งความรักและกำลังใจให้กันและกันน้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแนะกิจกรรมและอุปกรณ์ “ตัวเลขหรรษา” กระดาษสีตัดเป็นรูปตัวเลขจำนวนต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เห็นแล้วนึกถึงอะไร / เห็นอะไรบ้าง / คล้ายกับอะไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหนบ้าง
 - ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนฝั่งที่พร้อมก่อน
 -เมื่อส่งครบทุกคนแล้ว ครู นักเรียนเรียงตัวเลขไปพร้อมๆ กัน / แยกสี / ตัวเลขที่เหมือนกัน
 - ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์จากเพื่อนๆแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-กระดาษตัวเลขจำนวน 9

พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
ขั้นสรุป   :  ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

พฤหัสบดี

ประดิษฐ์
“ศิลปะบนไม้ไอศกรีม”
-จดจ่อ
-มีสติ
- ความคิดสร้างรรค์
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ขั้นเตรียม : Body Scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน จากนั้นครูจะเล่านิทานเรื่อง ป่าแสนสุข”  เมื่อครูเล่าจบ ครูนับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็น  Brain Gym
ขั้นกิจกรรม -
- ครูแนะนำกิจกรรมประดิษฐ์ “ ศิลปะจากไม้ไอศกรีม” และแนะนำอุปกรณ์ ”  โดยตั้งคำถามนักเรียนเห็นอะไรบ้าง / สิ่งที่นักเรียนเห็นมีลักษณะอย่างไร / เหมือนหรือคล้ายกับอะไรได้บ้าง / นำไปทำอะไรได้บ้าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนตกแต่งไม้ไอศกรีมตามจินตนาการให้สวยงาม แล้วให้นักเรียนตั้งชื่อ / เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ไม้ไอศกรีม
- สีเมจิก


ศุกร์

ปั้นดินน้ำมัน
- เชื่อมโยงเรื่องราว
- สมาธิจดจ่อ
- ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม: Body scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน จากนั้นครูจะเล่านิทานเรื่อง  เพื่อนรักของฉัน ”  เมื่อครูเล่าจบ ครูนับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็น
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำกิจกรรมและอุปกรณ์ ใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร นักเรียนเคยเห็นที่ไหน  คนน่ารักจะยกมือตอบครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
 - ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน อย่างตั้งใจ
- ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์จากเพื่อนๆแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- แผ่นรองปั้นภาพกิจกรรม


  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น