Week3


สัปดาห์ที่3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์

จันทร์

ใบไม้มหัศจรรย์
- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการขั้นเตรียม
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก “น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน  วันนี้พี่นางฟ้าจะพาเด็กๆ ทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์  พี่นางฟ้าพาเด็กน่ารักมาถึงสวนสัตว์แล้วค่ะ พี่นางฟ้าจะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับพี่ยีราฟตัวสูง  คอยาว  ตัวสีส้มๆ แสนใจดี กำลังยืนกินใบไม้อย่างเอร็ดอร่อย พี่ยีราฟยิ้มให้เด็กๆ ด้วยคะ แล้วพี่ยีราฟก็พาพี่นางฟ้าและเด็กๆ ไปเจอกับเพื่อนของเขาอีกหลายตัวเลยค่ะ ทั้งพี่นกแก้วแสนสวย    พี่แมวน้ำผู้น่ารัก  พี่ช้างแสนใจดี พี่กระต่ายขนฟูตากลม  เพื่อนๆ ของพี่ยีราฟน่ารักทุกคนเลย  และพี่ยีราฟและเพื่อนๆ ของเขาก็ฝากพี่นางฟ้ามาบอกว่าเด็กๆ ทุกคนก็น่ารักเช่นกันคะ วันนี้เวลาของพี่นางฟ้าหมดแล้วพี่นางฟ้าจะพาเด็กๆ มาส่งที่โรงเรียน       พี่นางฟ้าขอให้เด็กๆ ทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นเด็กที่น่ารักของคุณครู และเพื่อนๆ เด็กๆ จะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลย”
- Brain Gym ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม
- ครูตั้งคำถาม พี่นางฟ้าพาไปเที่ยวที่ไหน / เด็กๆ เจอพี่สัตว์อะไรบ้าง
- ครูแนะนำกิจกรรม “ใบไม้มหัศจรรย์” ครูหยิบกระดาษที่มีใบไม้ติดอยู่ขึ้นมา แล้วใช้คำถาม “เด็กๆ เห็นอะไร / พี่เขามีสีอะไร / เด็กๆคิดว่าพี่ใบไม้จะสามารถแปลงร่างเป็นพี่สัตว์อะไรได้บ้าง  
- ครูแจกอุปกรณ์โดยส่งไปทั้งสองฝั่งคนที่น่ารักจะจะมีพี่มือที่แข็งแรงจับตะกร้าแล้วส่งของให้เพื่อน นักเรียนไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานลงบนกระดาษ แล้วนำเสนอร่วมกัน
- คุณครูตั้งคำถาม นักเรียนแปลงร่างพี่ใบไม้เป็นใคร / เพราะเหตุใดจึงเป็นพี่....... / มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
- เมื่อทุกคนนำเสนอเสร็จแล้ว คุณครูให้พี่มอนิเตอร์บริการเก็บของให้เพื่อน และรับไหวเพื่อนอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าสั้นๆ
- ใบไม้
- กระดาษครึ่ง A4
- สีไม้

อังคาร

มหัศจรรย์ดินน้ำมัน
- กำกับสติ
- จดจ่อ
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการขั้นเตรียม
- Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นเด็กที่น่ารักของคุณครู และเพื่อนๆ เด็กๆ จะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
- Brain Gym ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่าวันนี้เด็กๆ ทำความดีอะไรแล้วบ้าง  คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและตอบคำถามเล่าสิ่งที่เขาทำ
- ครูส่งตะกร้าดินน้ำมัน โดยให้น้องๆ หยิบคนละ 1 ก่อน แล้วว่างไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้อย่างนอบน้อม ครูส่งให้นักเรียนทีละคนโดยส่งไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
- เมื่อส่งครบแล้วครูถามเด็กๆ ว่าวันนี้เด็กๆ กินข้าวกับอะไร คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรให้เด็กๆ กิน ให้เด็กๆ ปั้นดินน้ำมันเป็นอาหารที่เด็กไปได้ทานไปเมื่อเช้า เด็กๆ จะใช้พี่มือที่แข็งแรงนวดพี่ดินน้ำมัน ครูให้เวลาพี่เข็มยาวชี้ที่เลข.........นาทีแล้วค่อยๆนับเตือนก่อนใจหมดเวลา
- ครูให้เด็กทุกคนนำเสนอผลงานการปั้นพี่ดินน้ำมันของตนเองให้เพื่อนๆ และคุณครูฟัง
- ครูให้เด็กทุกคนนำผลงานของตนเองมาวางที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด (แผ่นกระดานลูกฟูกพลาสติก) ที่ครูเตรียมไว้ให้
ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- แผ่นรองปั้นดินน้ำมัน

พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan 
โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
 ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
- ท่าโยคะ
พฤหัสบดี

ผู้ปกครองอาสาวาดภาพระบายสี
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ

ขั้นเตรียม
- Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ    จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เหมือนหรือต่างกับสิ่งใดบ้าง”
- ครูแนะนำว่าคุณแม่ทำอะไรบ้าง เช่น วาดภาพ ระบายสี
- ครูเชิญนักเรียนทีละคนให้เลือกว่าจะไปนั่งทำงานกับใครได้กลุ่มละ
4 คน
- นักเรียนทำงานร่วมกับผู้ปกครองเป็นกลุ่ม
 ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ 100
ปอร์น
- ดินสอ สี

ศุกร์

เล่าไปวาดไป “นิทานเรื่อง ดาวอะไรเอ่ย”
- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม
- Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “ เด็กๆ เห็นอะไร / สิ่งนี้เหมือนอะไร / เด็กๆ คิดว่าคุณครูจะนำสิ่งนี้มาทำอะไร
-วันนี้คุณครูจะแล้วนิทานให้เด็กๆ ฟัง นิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า “ดาวอะไรเอ่ย” กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณยายคนหนึ่งมีชื่อว่ายายสมศรี คุณยายสมศรีเป็นคนขี้บ่น โดยเฉพาะเวลาเห็นขยะหล่นอยู่บนพื้น วันหนึ่งคุณยายสมศรีอยากเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆ โดยที่คุณยายสมศรีมีกระเป๋าใบใหญ่ๆ อยู่หนึ่งใบซึ่งในกระเป๋านั่นมีสิ่งของต่างๆ มากมายเลยแม้แต่เมล็ดพืชคุณยายสมศรีพกใส่กระเป๋าไปด้วย ระหว่างทางคุณยายก็จะเก็บสิ่งของที่พบเจอใส่กระเป๋า เดินไปบ่นไป เดินไปบ่นไปอยู่ตลอดเวลา แล้ววันหนึ่งคุณยายกก็ไปบ่นอยู่แถวทุ่งนาแห่งหนึ่ง ก็เดินไปบ่นไปเดินไปบ่นไปอีก ทันใดนั่นเองก็เกิดพายุหมุนแรงมากจนทำให้คุณยายพลัดหลงไปอยู่ดาวดวงเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งคุณยายก็ไม่รู้เลยว่าที่นี่คือดาวอะไร คุณยายตกใจมาก คุณยายพูดกับตัวเองว่า “ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนหรือนี่ ไม่เห็นมีใครสักคนเลย แต่เอ๊ะ...!! ไม่มีใครจริงๆ หรือเปล่านะ สงสัยต้องเดินสำรวจไปรอบๆ ดาวดวงนี้แล้วหละ คุณยายก็เดินไป เดินไป เดินไปพบกับต้นไม่ที่มีใบแค่หนึ่งใบ เอ๊ะ...!! ทำไมต้นไม้ที่ดาวนี้ประหลาดเสียจริง แต่คุณยายก็เดินต่อไปอีกนิดก็พบต้นไม่ที่มีใบเพียงใบเดียวอีกแล้ว คุณยายก็เดินต่อไปอีกหน่อยก็พบต้นไม่ที่มีใบเพียงใบเดียวอีก ทำไมถึงเจอแต่ต้นไม่ประหลาดทั้งนั้นเลยสงสัยต้องลองเดินไปอีกฟากของดาวนี้แล้วหละว่าจะเป็นอย่างไร และคุณยายก็เจอกับต้นไม้ประหลาดสามต้นมีใบเพียงหนึ่งใบเช่นกัน คุณยายเลยตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆ แต่ไม่พบเจอสิ่งมีชีวิตอื่นเลย คุณยายจึงตัดสินใจอยู่ที่นี่ คุณยายได้สร้างกระท่อมหนึ่งหลังมีหน้าต่างสองบานติดเสาอากาศด้วยนะมีทั้งเสาอากาศทีวีและเสาอากาศวิทยุด้วยหละ คุณยายได้นำเมล็ดพืชที่เก็บใส่กระเป๋ามาไปปลูกและ ระหว่างที่รอต้นไม่โต คุณยายได้สร้างทางเดินเอาไว้เดินไปรดน้ำอีกดด้วย แล้วคุณยายก็รดน้ำทุกวันๆ ต้นไม้ก็โตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น ตั้งแต่นั้นมาคุณยายคุณยายก็อาศัยอยู่ที่ดวงดาวดวงนี้และก็กินผักที่คุณยายปลูกเองทุกวันๆ ร่างกายคุณยายก็มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่ขี้บ่นอีกต่อไปและคุณยายก็มีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
- เมื่อครูเล่านิทานจบครูใช้คำถามดังนี้ คุณยายไปอยู่บนดวงดาวอะไร / เกิดอะไรขึ้นคุณยายจึงได้ไปอยู่บนพี่ดาวดวงนี้ / บนพี่ดาวดวงนี้มีอะไรบ้าง / คุณยายใช้ชีวิตอย่างไร / ทำไมคุณยายถึงมีพี่ร่างกายที่แข็งแรง / ถ้าเด็กๆ อย่ามีพี่ร่างกายที่แข็งแรงต้องทำอย่างไร
ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดานไวท์บอร์ด
- ปากกาไวท์บอร์ด
ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น