Week2สัปดาห์ที่ 2
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- มีสติ
- จดจ่อ
กิจกรรม: ถอดบล็อกไม้
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องพี่หอยทากถูกเด็กๆใจร้ายจับมาจากครอบครัว แล้วปล่อยทิ้งไร้บ้านจึงอยากให้นักเรียนช่วยสร้างบ้านให้พี่หอยทาก
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และจะถอดบล็อกไม้อย่างไร”
- ครูเชิญนักเรียนทีละคนมาถอดบล็อกไม้ ทุกครั้งที่ได้รับเชิญ นักเรียนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนถอดบล็อกทีละคนเพื่อสร้างบ้านให้พี่หอยทากที่น่าสงสาร
- ครูขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ช่วยสร้างบ้านพี่หอยทากช่วยกัน
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- บล็อกไม้

อังคาร

- ประสาทสัมผัสตา/จมูก/กายสัมผัส


กิจกรรม: สัมผัสไข่(ไข่เป็ด,ไข่ไก่,ไข่นกกระทา)
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณฟาร์ม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และมาจากที่ใด”
- ครูส่งไข่สามอย่างคือ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา อย่างละ 1 ใบใส่ตะกร้าสองใบเพื่อส่งไปพร้อมกันทั้งสองข้าง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสัมผัส และดมกลิ่นของไข่ทั้งสามอย่าง พร้อมอธิบายสิ่งที่เห็นให้เพื่อนๆฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้น “ข้างในไข่ทั้งสามใบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร” จากนั้นครูลองตอกไข่ทั้งสามให้นักเรียนได้ดูและสัมผัส
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ไข่ไก่
- ไข่เป็ด
- ไข่นกกระทา
- ตะกร้า


พุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- กำกับสติ
- จดจ่อ


กิจกรรม: ดุ๊กดิ๊กไหมพรม
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำดุ๊กดิ๊กไหมพรมมาให้นักเรียนดู แล้วเล่าที่มาของดุ๊กดิ๊กว่าน่าสงสารไม่มีเพื่อนอยากให้เด็กๆช่วยหาเพื่อนให้หน่อย
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ใครอยากทำหาเพื่อนให้ดุ๊กดิ๊กบ้าง”
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกกระดาษแข็งจำนวน
1 ชิ้น และ ไหมพรม 1 ม้วน ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำไหมพรมมาพันรอบกระดาษอย่างมีสติ เพื่อทำเพื่อนใหม่ให้กับดุ๊กดิ๊ก
ขั้นสรุป
: ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ไหมพรม
- กระดาษแข็ง


ศุกร์
คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม: รูปภาพปริศนา
ขั้นเตรียม
: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูพานักเรียนเล่นเกมปริศนา
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง”
- ครูส่งตะกร้าใส่รูปภาพสัตว์ แล้วให้นักเรียนหยิบจำนวน 1 ภาพแล้วคว่ำรูปภาพไว้ โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถาม “นักเรียนได้รูปสัตว์ชนิดใด / ออกลูกเป็นไข่หรือตัว / กินอะไรเป็นอาหาร”
- นักเรียนโชว์สัตว์ทีละคนพร้อมตอบคำถามครู
ขั้นสรุป
:ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower    
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-
รูปภาพสัตว์ 20 ชนิดภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น